Pedagógia

Mire neveljen az iskola?

Iskolánk erősen kötődik a bennünket tápláló gyökerekhez.

Célunk, hogy a Waldorf-iskolánkban nevelkedő gyermekek felnövekedvén bátran, céltudatosan, nyitottan, érdeklődőn mozogjanak a világban. Tanulásra, fejlődésre készen álljanak életük feladataiba. Felismerjék azokat az adottságaikat, amellyel környezetüket, embertársaikat legjobban szolgálhatják, kibonthassák azokat a képességeiket, készségeiket, amelyekkel aztán saját céljaikon munkálkodhatnak.

Biztonságban érezzék magukat a világban, bizalommal induljanak neki felnőtt életüknek. Tapasztalatokból építkező hittel rendelkezzenek, hogy képesek legyőzni az elébük álló nehézségeket, hogy befolyásolni tudják sorsuk alakulását. Szeretnénk, hogy megtanulják életútjuk tapasztalatait konstruktívan felhasználni, még akkor is, ha azok fájdalmasak voltak. Családi és iskolai életükből merítve úgy tekinthessenek a világukra, mint egy szép és szeretettel teli környezetre, amelynek javáért érdemes és lehetséges tevékenykedniük.

Olyan közösséget igyekszünk építeni, hogy gyermekeink a Waldorf-iskolánkban töltött évek alatt az igazságosság benső élményében nevelkedhessenek: világos, nyílt, becsületes, támaszt nyújtó környezetben, hogy megőrizhessék a gyermekkor pozitív képét az életről, és bizakodó kép formálódjék bennük egy értelemmel teli világról.

Így felnővén kibonthassák azokat a képességeiket, amelyekkel felnőttként szabadon munkálkodhatnak emberségük mértékén: a gondolkodásukban megmutatkozó igazságosságon, az érzésvilágot nemesítő elfogadó szereteten és az embertársaik szabadságát tiszteletben hagyó szabad akaraton.

(forrás)

 

Krónika cikk interjú László Áronnal - Érzelmi biztonság a Waldorfban